Tshuā guá khì kìnn hue  𤆬我去見花

 

lí kóng--kuè, beh tshuā guá khì kòo-hiong khuànn ing-hue
tshīng suí-suí, huann-huann-hí-hí lán lâi khì kìnn hue
你講過,欲𤆬我去故鄉看櫻花  穿媠媠,歡歡喜喜咱來去見花

tsi̍t luí tsi̍t luí ê hue-gê
tsi̍t tsâng tsi̍t tsâng ê ing-hue
tang-hong tshue, tshiūnn lí siá hōo guá ê phue
suî hong pue, muá-suann phiàn-iá teh lo̍h-se̍h
koo-tuann phiau-lîng ê ing-hue
hô-sî tsiah lîng kah lí lâi siong-huē
kuè-hái tshut-tsing ê ang-sài
hô-sî tsiah lîng tshiò-bīn khuànn lí huê
一蕊一蕊ê花芽,一欉一欉ê櫻花  東方吹,像你寫予我ê批
隨風飛,滿山遍野teh落雪
孤單飄零ê櫻花,何時才能佮你來相會  過海出征ê翁婿,何時才能笑面看你回

lí kóng--kuè, beh tshuā guá khì kòo-hiong khuànn ing-hue
tshīng suí-suí, huann-huann-hí-hí tán lí tshuā guá khì
你講過,欲𤆬我去故鄉看櫻花  穿媠媠,歡歡喜喜等你𤆬我去

全站熱搜

ungian 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()