Tī 台灣,民間主要使用台語,m̄-koh教育體制使用華文、華語,甚至有一段時間禁止台語佮其他本土語言,mā用處罰ê方式蹧躂這個語言佮使用這個語言ê人。

雖罔是按呢,民間就是有使用台文ê需求,教育無kā咱教beh按怎?有樣看樣,無樣家己想。下面是一寡例,陸續會koh收集。

 

夭壽甜

 這是昭華tī淡水翕ê,進前有貼tī Facebook,徵求伊ê同意提來遮貼。

甜」  -->「夭壽甜」

iáu-siū tinn

biluh蓋 

這是 bì-luh ê蓋

飽目睭食夭,好不了」 --> 「喙飽目睭枵,好食擋袂牢」

tshuì pá ba̍k-tsiu iau, hó tsia̍h tòng buē tiâu

TGB-e.jpg

這是紙箱仔頂面寫ê。

「實在靠山」-->「實在的靠山」

Si̍t-tsāi ê khò-suann

便當盒仔

這是tī台東食著ê便當ê紙盒仔

「阮排骨是貢貢,阮雞腿是貢貢-->「阮的排骨是芳貢貢,阮的雞腿是貢貢芳」

Gún ê pâi-kut sī phang-kòng-kòng, gún ê kue-thuí sī kòng-kòng-phang

 


創作者介紹
創作者 ungian 的頭像
ungian

台語心世界 Tâi-gú Sim Sè-kài

ungian 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()