Website: http://ctlt.twl.ncku.edu.tw/ITPT/
Learning Taiwanese is fun!
Want to know your proficiency in Taiwanese?
Try the 2011 International Taiwanese Proficiency Test now!
Testing date: Sat. July 23, 2011
Registration period: May 10~June 10, 2011
The testing site will be arranged in the area of greater Los Angeles, California, USA.
For details, please visit the website.

台湾語勉強しましょう!
台湾友達を作りましょう!
台湾語のレベルをチャレンジしてみませんか?
2011国際台湾語検定参加しましょう!!!
2011国際台湾語検定 日本会場
試験日: 7月23日(土曜日)
出願受付:2011年5月10日~6月10日
場所:東京都内

Bạn muốn sang Đài Loan du học, làm lao động, hoặc cư trú lâu dài không?
Tham gia Kỳ thi quốc tế năng lực tiếng Đài Loan năm 2011, bạn sẽ có cơ hội nhiều hơn!
Ngày thi: 23/7/2011
Ngày đăng ký: 10/5~10/6, 2011
Địa điểm thi: Trường Đại Học Hà Nội
CQ tổ chức: Trung tâm trắc nghiệm ngôn ngữ Đài Loan, Đại học Thành Công, Đài Loan. Xem thông tin chi tiết, xin vào website.


    全站熱搜

    ungian 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()