ECFA雙英辯論20100425全文逐字稿


黑雨:ECFA 辯論觀後感:馬英九與深藍自 high,但大敗 4/25

陸念慈 UDN 評論台:辯論後,五大理由反對ECFA! 4/26

金恒煒:小小論辯 大大吹牛 4/27

昨昏看著統派媒體的報導,我mā感覺足奇怪,這馬的菜市仔一四界lóng是中國的農產品,青菜、果子lóng有,彼隻引起崩山的tài-sái的人,仝款kā你講中國農 產品是恁民進黨開放的,國民黨lóng無開放。 看起來,用騙的真正khah緊,你繼續kā罵,國民黨政府照 常繼續kā你騙,有毒的藍媒mā是。
Cha-hng khoàⁿ-tio̍h thóng-phài mûi-thé ê pò-tō, goá mā kám-kah chiok kî-koài, chit-má ê chhài-chhī-á chi̍t-sì-koè lóng sī Tiiong-kok ê lông-sán-phín, chhiⁿ-chhài, ké-chí lóng⋯⋯

崩山、tâi 車、國道、事故,ECFA
Pang-soaⁿ, tâi chhia, Kok-tō, Sū-kò͘, ECFA
所以咱來跋一下,2012大選,彼隻káu得票率是24%
só͘-í lán lâi poa̍h chi̍t-ē, 2012 tāi-soán, hit chiah káu tit-phiò-lu̍t sī 24%
關心ECFA的朋友,建議會使認真看一遍
Koan-sim ECFA ê pêng-iú, kiàn-gī ē-sái jīn-chin khoàⁿ chi̍t piàn

 

 

創作者介紹
創作者 ungian 的頭像
ungian

台語心世界 Tâi-gú Sim Sè-kài

ungian 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()