Tak-ê hó,

平安。
我sī Bíchhin, 我有kap朋友tsò-hué tshòng 1 ê網路雜誌,
『嗷』 網路雜誌. 經過1冬ê經營,guán ê讀者已經增加幾百人(粉絲),
不管時ê瀏灠量lóng有上百人以上。

 

我目前負責副刊ê主編(其 實就是邀稿者),我有kap其他 ê編輯 tsham-siông 過,
2010年以後,beh開始刊1寡台文文章,特別阮ê雜誌lóng是以培 養新寫手為主,
除起1開始稿源是固定由guán tsiah ê編輯群以外,
濟濟lóng 新寫手,m̄是所謂ê「大作家」, 
因為guán ê讀者khah濟是少年人,有可能lóng無看過台語文,
所以 guán tsiah ê用字會khah濟漢字,若是羅馬字,亦是為著文字行向標準化ê設想,
guán用教育部ê台灣羅馬字。

第 1篇刊ê是蔡幸紋ê文章。 http://www.au-mag.org.tw/prose/127-2010-03-29-15-21-52
guán 亦固定kap「首都詩報」合作,會刊載伊逐期其中1篇報導。
明仔載iah是後日,會刊出來。(白話字小說新出版ê消息) 請逐家期待。

當然,因為副刊是逐個月2篇,台文文章ê比例我iáu ài看讀者反應來調整,
橫直首都詩報按算1冬guán beh刊6篇。
但是我會ta̍uh-ta̍uh sak, 幸紋mā答應作guán ê固定寫手。
若是tgb ê menber內面,有少年朋友有趣味beh 寫,請寫批予我。
(真歹勢,我iā 想beh邀請老先輩逐家予我稿,但是目前無資金,
主要koh想beh叫少年人ke寫寡....所以,只好先請逐家紹 介....)
當然,若有趣味ê稿,感覺適合少年朋友看ê,當然歡迎寄來予我。
總是,目前,前半年度ê刊出時間lóng已經確定,beh刊 會排後半年度喔。

另外,guán tsit季ê專題是「我們父母的80年代」
無台文文章,總是有趣味,請bóng參考:http://www.au-mag.org.tw/80s
嗷2010年beh培養新寫手,亦會繼續推出專題性ê文章,
(目前已經有五個專題文章;特刊),

guán 亦想beh對外募款,希望予續來ê新寫手有khah濟鼓勵,
http://www.au-mag.org.tw/ehagakitotw/118-2010-03-06-17-22-04
guán亦會認真邀請khah濟對台灣文化起造有助力ê文章來影響khah濟少年人。
請逐家指教。

以上報告。


創作者介紹
創作者 ungian 的頭像
ungian

台語心世界 Tâi-gú Sim Sè-kài

ungian 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()