公告版位

目前日期文章:201004 (22)

瀏覽方式: 標題列表 簡短摘要

ECFA雙英辯論20100425全文逐字稿


黑雨:ECFA 辯論觀後感:馬英九與深藍自 high,但大敗 4/25

陸念慈 UDN 評論台:辯論後,五大理由反對ECFA! 4/26

金恒煒:小小論辯 大大吹牛 4/27

昨昏看著統派媒體的報導,我mā感覺足奇怪,這馬的菜市仔一四界lóng是中國的農產品,青菜、果子lóng有,彼隻引起崩山的tài-sái的人,仝款kā你講中國農 產品是恁民進黨開放的,國民黨lóng無開放。 看起來,用騙的真正khah緊,你繼續kā罵,國民黨政府照 常繼續kā你騙,有毒的藍媒mā是。
Cha-hng khoàⁿ-tio̍h thóng-phài mûi-thé ê pò-tō, goá mā kám-kah chiok kî-koài, chit-má ê chhài-chhī-á chi̍t-sì-koè lóng sī Tiiong-kok ê lông-sán-phín, chhiⁿ-chhài, ké-chí lóng⋯⋯

崩山、tâi 車、國道、事故,ECFA
Pang-soaⁿ, tâi chhia, Kok-tō, Sū-kò͘, ECFA
所以咱來跋一下,2012大選,彼隻káu得票率是24%
só͘-í lán lâi poa̍h chi̍t-ē, 2012 tāi-soán, hit chiah káu tit-phiò-lu̍t sī 24%
關心ECFA的朋友,建議會使認真看一遍
Koan-sim ECFA ê pêng-iú, kiàn-gī ē-sái jīn-chin khoàⁿ chi̍t piàn

 

 

ungian 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

四月望雨  Sì-goe̍h bāng hō͘

作詞:陸寒袖 作曲:詹宏達 編曲:陳揚

 

ungian 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

出處:http://ctlt.twl.ncku.edu.tw/GTPT/

5/31 update: 報名時間延長至 6/4(五)

2010全民台語認證預定5/3開放報名

第1階段─網路報名 3人同行1人免費!

2010年5月3日早上10:00開始,至5月28日中午12:00截止。

 

 

ungian 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

出處:http://www.ling.sinica.edu.tw/2010TSIL/

 

2010語言學卓越營:閩語研究」
(2010 Taiwan Summer Institute of Linguistics: Min Studies)

       

簡介:

延續前四屆卓越營帶動國內語言學研究師生與國外學者互動學習的精神,2010 以「閩語研究」為主題,全面且深入地探討國內外語言學界閩南語研究以及整體閩語研究之相關課題。本系列活動除講座授課外,另安排實作工作坊,使授課老師與 學員互動、討論研究議題。

會議日期:

201007120723 週一至週六 8:50-18:00

 

ungian 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

明華園孫翠鳳小姐佇2010/4/27(拜二)下晡 3:30-5:30 台中教育大學求真樓音樂廳演講,歡迎參加

Bêng-hoâ hn̂g Sun Chhùi-hōng sió-chiá tī 2010/4/27 pài-2 ê-po͘ 3:30 ~ 5:00, Tâi-tiong Kàu-io̍k Tāi-ha̍k Kiû-chin-lâu im-ga̍k-thiaⁿ ián-káng, hoan-gêng chham-ka.

 

ungian 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

下面ê資料,是為著教育部一個猶未開放逐家使用ê台語查詢系統所寫ê說明,關係tī Firefox使用Ruby text功能。若是想欲耍看覓,網址是 203.64.42.97, 戶頭是「台灣人」 (**********, 10碼)(用白話字,無聲調無Hyphen),密碼是「出頭天」(**************, 14碼)(仝款,鼻音用nn),若對系統有意見請提出,予阮有機會改進。

 

ungian 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

出處:http://www.libertytimes.com.tw/2010/new/apr/14/today-south26.htm

 

白香蘭 「戲」說台灣女性生命故事

高雄春天藝術節壓軸大戲「白香蘭」,當年黑貓歌舞團的大腿舞,將會勾起老一輩人的回憶。 (記者張忠義攝)


 

ungian 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

出處:http://www.peopo.org/portal.php?op=viewPost&articleId=54333


台灣語文測驗中心成立kap開辦全民台語認證慶祝茶會~

呂秀蓮為成大台灣語文測驗中心揭牌
 
中心網站:http://ctlt.twl.ncku.edu.tw
發稿單位:國立成功大學台灣語文測驗中心

 

ungian 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

出處:http://www.nmtl.gov.tw/index.php?option=com_events&task=view_detail&agid=255&Itemid=2

 

台灣本土母語文學常設展
時間 : 2010/04/24-2015/04/23

開幕記者會:2010/4/24 拜六下晡 2:00 國立台灣文學館一樓藝文大廳   

 

ungian 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

出處:http://www.shadowgov.tw/33022_1.htm

 

鄭南榕 電影百萬劇本獎徵件辦法

主辦單位:

 魅力台灣推廣協會(或稱魅力台灣繁殖所),代表人為姚文智。

 徵選獎項:

  1. 首獎一名,獎金新台幣壹百萬元。
  2. 佳作三名,獎金各新台幣壹拾萬元。

 

 

ungian 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

台語歌曲欣賞 陳明章 菊花開的時

Che sī kun-kù Iûⁿ-kùi tī Ji̍t-pún sî-tāi ê siáu-soat só͘ kái-siá ê, hui-siông kám-jîn ê kò͘-sū

這是根據楊逵日治時代的小說所改寫的,非常感人的故事

作詞:李坤成 作曲:陳明章

 

ungian 發表在 痞客邦 留言(2) 人氣()

出處:http://www.multilingualchildren.org/faq.html

華文是Google翻譯結果,有閒才勻勻仔來修予好勢

常見問題  - 雙語兒童 Frequently Asked Questions -- Bilingual Children

  • 我不是真的知道如何提高我的孩子擁有一個以上的語言?

其實,你只是說給她聽。她得到了更多的交流在不同的語言更好。最後,孩子學習多種語言 完全相同的方式 作為 monolinguals,他們只是吸收超過一種語言。這裡是10個步驟的列表,你可能要考慮一下,才開始進行。

I'm not sure how to go about raising my child with more than one language.

 Actually, you just speak to her. The more interaction she gets in the different languages the better. In the end, multilingual children learn exactly the same way as monolinguals, they just assimilate more than one language. Here is a
list of ten steps you may want to think about before starting out.

 

 


ungian 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

全國唯一專業台語文認證機構正式揭牌

國立成功大學台灣語文測驗中心4/17成立茶會

 

活動名稱:國立成功大學台灣語文測驗中心慶祝茶會

                        ──中心成立暨開辦全民台語認證

活動時間:公元2010417(六)上午10:00

活動地點:國立成功大學榕園校區(原光復校區)修齊大樓2F

 

 

ungian 發表在 痞客邦 留言(2) 人氣()

台語演講稿 讀冊的好滋味

賴淑玲寫ê,我有修改一半左右

人講:「讀冊、讀冊,愈讀愈chheh。」若我咧!是「讀冊、讀冊,愈讀愈濟,愈讀愈爽勢(sáng-sè)。」

 

ungian 發表在 痞客邦 留言(7) 人氣()

「台灣無可迴避的挑戰」系列座談會 / 2010-04-07

    未來的台灣會是什麼樣貌?國家發展的願景在哪裏?為了讓將來生活過得更好,那現在開始我們應該做些什麼努力?民主進步黨在思考國家發展方向時,明白認知到 若不去解決台灣無可迴避的挑戰,就會失去繼續向前走的本錢,所以,我們將從各領域出發,從就業與教育、因應高齡化的社會發展方案、國土規劃與農業永續發 展、產業的創新、財政的平衡、區劃的調整,到兩岸經貿的互動,以尋求全球化下台灣的角色與定位。


   

ungian 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

台語演講稿 食暗頓的時陣

淑玲寫ê,我做淡薄仔修改

 

位評審,各位來賓,(ta̍k)家好,我是第五號,今仔日我所(beh)演講的題目是「食暗頓的時陣」。


ungian 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

台語歌曲欣賞 月娘浮光 楊貴媚

 

 

ungian 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

原創者的blog :http://blog.roodo.com/cit_lui_hoe/archives/5663603.htmlhttp://blog.roodo.com/cit_lui_hoe/archives/5715221.html

台語歌曲欣賞 千風之歌 王昭華台語版

 

 

ungian 發表在 痞客邦 留言(4) 人氣()

台語歌曲欣賞:鳳飛飛 風雨夜曲

(1992年發行,想要彈同調 Siūⁿ-beh toâⁿ kâng tiāu)

詞:周添旺,曲:許石 1949年

好聽閣袂跳針 Hó-thiaⁿ koh boē thiàu-chiam

歌詞佇下面 koa-sû tī ē-bīn

ungian 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

 政治大學台灣史研究所舉辦「2010台灣文史大學生跨領域工作坊」,海報之前 也已寄達貴系,為恐疏漏,再寄本信向你報告。此次工作坊,無論發表論文或是單純與會參加,主辦單位皆提供食宿及與會者長程 交通來回車資(如台中-台北來回高鐵標準車廂車資),論文入選發表者,另發放獎金。相關詳情如下:

 

 

ungian 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

1 2